VILLKOR

VILLKOR FÖR DOMÄNREGISTRERING

Vem som helst kan registrera en .se-domän via oss förutsatt att den är ledig och inte förekommer på Internetstiftelsens spärrlista.

Det valda namnet får inte strida mot lag eller göra intrång i annans rätt, som t.ex. ett varumärke.

Innehavaren måste uppge en fungerande e-postadress och fullständiga kontaktuppgifter.

En .se-domän får innehålla minst ett och högst 63 tecken. Sifferkombinationer i formatet xxxxxx-xxxx och xxxxxxxx-xxxx som utgör eller kan utgöra ett personnummer kan inte registreras.

Underliggande domäner (sub-domäner, såsom ”exempel” i ”exempel.domän.se”) till redan registrerade Domännamn hanteras av Innehavaren av det aktuella Domännamnet.

Vissa Domännamn är spärrade av Internetstiftelsen och kan inte registreras.
Vissa Domännamn är reserverade för behörig Innehavare och kan registreras först efter särskild prövning.
Dessa Domännamn anges på https://internetstiftelsen.se/domaner/registrera-ett-domannamn/villkor-och-regler-for-se-och-nu-domaner/.

VILLKOR FÖR SNAPBACK

Snapback är en tjänst som innebär att vi registrerar ett domännamn åt dig som snart löper ut. Direkt när domänen förfaller har vi möjlighet att lägga en beställning på domännamnet och med lite tur är vi först med att skicka beställningen för registreringen. Betalning sker vanligen i efterhand vid lyckad snapback av domännamnet. Snapbacktjänsten är fortfarande under utveckling och skapandet av inloggningskonto är ännu inte aktivt.

KONTAKTINFORMATION

EMAIL
info@hertigtorulf.se

WEBB
www.hertigtorulf.se

ORG. NR.
559115-2698

REGISTRERINGSVILLKOR

Här kan du ta del av de registreringsvillkor som gäller vid registrering av .SE domännamn.